Werlauff Publishing er et juridisk forlag, der fokuserer på
udgivelser inden for det erhvervsretlige område. Werlauff Publishing er ejet af
professor, dr. Jur. Erik Werlauff. Forlaget udgiver gerne mere nichepræget
bøger, idet Erik Werlauff har et ønske om, at flest mulige juridiske emner
bliver belyst og analyseret.

Werlauff Publishing udgiver ligeledes et erhvervsjuridisk
tidsskrift ”din§jura”. Dette tidsskrift er gratis og udkommer 4 – 6 gange
årligt. Emnerne der behandles i tidsskriftet er utroligt bredt om end, at det
er et krav, at emnet skal være relevant for erhvervslivet.

Formålet med Werlauff Publishing er at levere juridiske
litteratur til en fair pris. Dette kan lade sig gøre, idet Werlauff Publishing
kun sælger bøgerne på vores egen hjemmeside, hvorved det er muligt at eliminere
fordyrende mellemled mellem forlaget og slutbrugeren.

Werlauff Publishing A/S

Ingridsvej 80, lind

7400 Herning

Cvr.: 28 69 91 23

wp@werlauff-publishing.com