Tilmeld dig din§Jura

Et juridisk online-tidsskrift for advokater, jurister, revisorer, etc.

Udgives ca. 4 gange årligt med gennemarbejdede artikler om aktuelle juridiske emner.
Gratis at modtage.
Hver udgivelse går i dybden med 3-4 relevante emner.
Hold dig opdateret.

Hvis du er advokat eller advokatfuldmægtig kan udgivelser, hvad enten det er en bog eller en artikel i din§jura ligeledes indgå, som en del af den lovpligtige efteruddannelse. Såfremt dette er formålet med bogmanuskriptet eller artiklen bedes der rettes henvendelse direkte til Professor, dr. Jur. Erik Werlauff på mail: Erik@werlauff.com

Udfyld nedenstående for at modtage din§Jura

  Seneste udgivelse

  Oktober 2019

  Aktionær- og anpartshaverlån – hvad endte det hele med?

  Af professor, Dr. Jur. Erik Werlauff

  Der har været skrevet så meget frem og tilbage om lovlige og ulovlige aktionær- og anpartshaverlån (kapitalejerlån), at det kan være svært at bevare overblikket.
  Derfor denne afsluttende opdatering.

  Der har været skrevet så meget frem og tilbage om lovlige og ulovlige aktionær- og anpartshaverlån (kapitalejerlån), at det kan være svært at bevare overblikket.
  Derfor denne afsluttende opdatering.

  Tidligere udgivelser af din§jura

  Klik på overskriften for at hente udgivelsen som PDF fil.

  2020

  1. Fra ejeraftale til vedtægt
  2. Generationsskifte af landbrug
  3. Gennemtvingelse af klausuler i ejeraftaler
  1. Ansvarsforsikring af bestyrelse og direktion
  2. Den fuldstændigt elektroniske generalforsamling
  3. Har landsskatteretten fjernet muligheden for skattemæssigt fradrag for skovdrift?
  1. Fonde med flere, sidestillede formål
  2. Hvad er forskellen på det regulerede marked og en multilateral handelsfacilitet?
  3. Revisionsprotokollen (2)

  2019

  1. Vigtige nyskabelser i byggeriets aftaleforhold – AB 18 har afløst AB 92
  2. En voldgiftsklausul, der har “det hele” – en “løsningstrappe” til gratis brug i dine kontrakter
  3. Sagkyndige erklæringer indhentet før eller under retssag – hvad endte hele diskussionen med, og hvad er retstilstanden nu?
  4. Kender du “A/B-modellen”? – en ulovreguleret, skatte og afgiftsfri model til at optage junior og/eller ledende medarbejdere i seniors virksomhed
  1. Efter IVS'et – hvad gør iværksætteren?
  2. #
  1. Fonde med flere, sidestillede formål
  2. Hvad er forskellen på det regulerede marked og en multilateral handelsfacilitet?
  3. Revisionsprotokollen (2)

  Bogudgivelser

  Med udgangspunkt i “Bøger til studievenlige priser" har Werlauff Publishing siden 2005 udgivet juridiske bøger.

  Redaktion

  ERIK WERLAUFF, professor, dr.jur., advokat med møderet for Højesteret, har lige siden 1989 arbejdet og forsket ved Aalborg Universitet.

  Hans primære fagområder er selskabsret, selskabsskatteret, børs- og kapitalmarkedsret, kontraktret, obligationsrettens alm. del, civilproces, kredit- og finansieringsret, fondslovgivningen og europæiske menneskerettigheder.

  Erik Werlauff er voldgiftsdommer, rådgiver for virksomheder, ligesom han jævnligt også får i opdrag at udarbejde responsa med analyse af konkrete juridiske spørgsmål.

  Han ejer Werlauff Advokatfirma, advokatanpartsselskab, hvor han påtager sig nogle få, udvalgte sager inden for sine juridiske specialeområder.