Dansk tingsret i et europæisk perspektiv

DKK 375,00


Back Cover
Varenummer (SKU): 978-87-93457-07-2 Kategori:

Description

Denne bog behandler dansk tingsret i et europæisk perspektiv. Hovedfokus er på godtroserhvervelse af rettigheder, særligt ejendomsretten eller panterettigheder, i løsøregenstande.

Omdrejningspunktet for den komparative analyse er det tingsretlige regelsæt, der er foreslået i den såkaldte DCFR – et udkast til en fælleseuropæisk civillovbog udgivet på EU-initiativ.

Det er kendetegnende, at forskellene er mange og lighederne få, når den danske tingsretlige tilgang samt materielle regler sammenholdes med de regler, der findes i størstedelen af Europa. Alligevel har området hidtil – trods dets store relevans og aktualitet – været stort set uomtalt i dansk sammenhæng.

Bogen behandler som led i den komparative analyse særligt grundigt de danske regler om godtroserhvervelse, hvor retstilstanden i visse henseender fortsat er uafklaret. Således berøres problemstillinger og praksis, der hidtil ikke eller kun i ringe omfang har været behandlet i den juridiske litteratur.

Bogen er derfor relevant for såvel den formueretlige litteratur som for praktikere, der måtte støde på komplicerede tingsretlige problemstillinger.

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.