Erstatningsansvar i selskabsforhold – ledelse, ejere, revisor

DKK 295,00


Back Cover
Varenummer (SKU): 978-87-93457-10-2 Kategori:

Description

ERSTATNING I SELSKABSFORHOLD – ledelse, ejere, revisor er en kort og koncentreret fremstilling af det erstatningsansvar hhv. den hæftelse, der efter omstændighederne kan ramme et selskabs bestyrelses- og direktionsmedlemmer, dets ejere og dets revisor. Bogen behandler spørgsmål om fokuspunkter, ansvarsgrundlag, kausalitet, regres, ansvarsforsikring, processuel rangorden mellem forskellige krav, hovedaktionærers ‘nulstilling’ over for SKAT samt lovvalg og værneting.

For ejernes vedkommende behandles dels det klassiske begreb ‘hæftelsesgennembrud’, som forfatteren for dansk rets vedkommende selv udviklede i doktordisputatsen ‘Selskabsmasken’, og som efterfølgende blev bekræftet af domstolene, og dels en række andre retsgrundlag for hæftelse hos ejerne, som har udviklet sig i årenes løb.

Afslutningsvis i bogen vender forfatteren spørgsmålet om ansvar om og definerer, hvad det omhyggelige ledelsesmedlem i praksis bør opfylde for at minimere sin risiko for at ifalde ansvar. I denne sammenhæng afsluttes bogen med tjeklister, som kan tjene til at sikre, at relevante fokuspunkter ikke overses i bestyrelse og direktion.

Bogen har en indlæringsmæssig parallel i form af et elektronisk kursus, der kan købes af advokater, revisorer, firmajurister mv. hos Advokaternes HR, og som i form af e-læring (plancher med voice-over, som kursisten kan følge hjemmefra) “leger” bogens viden ind hos kursisten (12 lektioner til advokaternes lovpligtige efteruddannelse; kurset starter, når den enkelte kursist ønsker det). http://advokaternes-hr.dk/kurser/erhvervs-selskabsforhold

Reviews

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.